บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจงานบริการ
ในกลุ่ม บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2532 ในชื่อ บริษัท ภัทรคอมเพล็กซ์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551

โดยมีจุดประสงค์ให้งานบริการต่าง ๆ ที่บริษัท ดำเนินการอยู่
เช่น งานบริหารจัดการอาคาร งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการรักษาความปลอดภัย
งานบริการด้านงานช่าง และงานบริการดูแลต้นไม้และสวน เป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระ
การจัดการของท่านผู้ประกอบธุรกิจ ท่านเจ้าของโครงการ ตลอดจนท่านเจ้าของบ้าน
โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ด้วยทีมบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ ได้รับการฝึกฝน
การทำงานมาเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ

        ลูกค้าอ้างอิงของบริษัท

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ในเขตกทม และปริมณฑล จำนวน 90 สาขา
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
 • บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอแคปแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
 • บริษัท ซีพีเอฟผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • บริษัท ซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท พานาโซนิคอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์ ) จำกัด
 • บริษัท ทรานส์แฟชั่น จำกัด
 • บริษัท วีรสุ จำกัด
 • บริษัท นารายภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท เอกมัยไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด
 • บริษัท คอนเนควัน จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เนตโซลูชั่นเซอร์วิสโพรวายเดอร์ จำกัด
 • บริษัท วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร
 • บริษัท เอเอสบี พีทีอี จำกัด
 • ธนาคารซิตี้แบงก์
 • นิติบุคคลอาคารชุดนิวเฮ้าส์คอนโด
 • นิติบุคคลอาคารชุด เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์
 • นิติบุคคลอาคารชุดโอปอลีนชาเลต์
 • นิติบุคคลอาคารชุดบ้านยุพยงค์
 • นิติบุคคลอาคารชุดบ้านหาดอู่ทองคอนโดมีเนียม
 • สนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์คันทรี่คลับ

 

 


บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด 252/246 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-6933930-4 แฟกซ์ 02-6933935
Copyright © 2011 Muang Thai Management Co.,Ltd., Allright Reserved.